Ҥb - ؤoC
cʱb - ؤoC
 
sb - ؤoC
 
αb ؤoC
 
Ϋb - ؤoC
       
Ҥb
Ҥb
ҤbC}
ҤbC}
׳b - ؤoC
Ҥb Ҥb Ҥb Ҥb b
       
cʱb
cʱb
sb
Ϋb
b
       
cʱb
 
sb
 
sb
 
αb45K[
 
׳b
       
cʱb-jO
 
cʱb
 
sb
 
αb
 
׳b
       
cʱb
 
sb
 
9m⫬bm|
 
αb
 
Ϋb
       
αb-Ҥb
 
sb
 
sb
 
b
 
Ϋb
       
sb
 
sb
 
sb
 
TRUSS b
 
TRUSS ɭb
       
sb
 
ժsb
 
ժsb
 
ɭb
 
TRUSS b
       
b   sb  
Ҥb
 
Ҥb
 
Ҥb
             
Ҥb
             
        ^